Ruilen en retourneren

Ruilen en retourneren

 • Vraag: Kan ik mijn bestelling retourneren?

  A: U kunt online gekochte producten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden, ruilen of retourneren.

   

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het (laatste) artikel dat u besteld heeft fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Electro World, in een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier  (onderaan het document te vinden) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van de herroeping:

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de

  goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

   De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Waar kan ik kan ik de bestelling retourneren?

  Omdat Electro World meerdere vestigingen heeft ligt het er aan bij welke vestiging u uw bestelling heeft gedaan. Dit staat in de e-mail en de factuur die u heeft gekregen en deze kunt u naar de winkel sturen waar u deze heeft besteld. Wilt u een winkel opzoeken? Dit kunt u doen op de volgende pagina: https://www.electroworld.nl/store/

 • Vraag: Wat zijn de voorwaarden bij retourneren?

  A: Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product bekijken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Electro World verstaat onder het bekijken van het product op de plaats van het gebruik. Zij verstaat niet onder het bekijken van het product, niet het in gebruik nemen van het product. Als voorbeeld van in gebruik nemen geldt:

  -              Wasautomaat; het doen van een was.

  -              Koffieapparaat; het zetten van koffie.

  -              Koelkast; het aansluiten en in gebruik nemen, het op verzoek van de klant het omwisselen van de draairichting van de deur.

  -              Fotoapparaat; het opnemen en opslaan van films.

  -              Inbouwapparaat; het effectief inbouwen van apparaten.

  -              Kookapparaten; het koken en bereiden van voedsel.

  -              Keukenmachine; het bereiden van voedsel

  -              Deze list is slechts een voorbeeld en onuitputtelijk

   

  Aan ruilen of retourneren in de winkel zijn geen kosten verbonden. Indien u het product door uw lokale Electro World winkel laat ophalen zijn de transport- of verzendkosten voor eigen rekening.

 • Vraag: Krijg ik automatisch mijn aankoopbedrag terug?

  A: Uw aankoopbedrag zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op uw rekening.

 • Wat kan ik doen ten aanzien van het herroepingsrecht ten aanzien van diensten?

  Ten aanzien van de installatie- en reparatieservice en de bijbehorende dienstverlening heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Als de dienst al is uitgevoerd, dan kunt u deze dienst niet meer herroepen. Als het product daardoor/door demontage beschadigd raakt; dan bent u verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product.

 • Welke producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht?

  Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn makkelijk kopieerbare producten (zoals cd's en dvd's) en hygiëne producten (zoals tandenborstels), waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn om redenen van makkelijk kopieerbaarheid en hygiëne na levering niet geschikt om te worden teruggezonden als de verzegeling is verbroken.